9 grudnia 2021

O Nas

Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń zostało założone w listopadzie 2020 roku przez Rodziców Uczniów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, która jest jednocześnie siedzibą naszego Stowarzyszenia. Istotą naszej działalności jest wspieranie szkoły w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego poprzez realizację naszych założeń statutowych. Niemniej jednak, głównym powodem dla którego Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń zostało powołane […]

Statut Stowarzyszenia

Statut   Stowarzyszenia Szkolnych Marzeń     Rozdział I Postanowienia ogólne     §1   Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.    §2   Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.   §3   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar […]